รายละเอียดสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกสมาคม ฯ
ลำดับชื่อสถานศึกษาเลขที่/อาคารตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์โทรศัพท์โทรสารชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อผู้จัดการชื่อผู้อำนวยการ
1โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.120 หมู่ 5 ถนนติวานนท์บ้านใหม่ปากเกร็ด นนทบุรี11120029619215-7029619910พล.ต.สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์
2วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา39/48 ม.3 ซอยลำลูกกา65ลาดสวายลำลูกกา ปทุมธานี12150025328090-3025328098ดร.ณภัทร ปัณยาลักษณนางพัชรา พจน์ธนมาศดร.ณภัทร ปัณยาลักษณ
3วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค)330 ม.2 ถ.แพรกษาต.ท้ายบ้านใหม่อ.เมือง สมุทรปราการ1028002-382-747102-382-7471นางสาวอรอุมา วิวัฒรางกูลนางสาวอรอุมา วิวัฒรางกูลนางสาวอรอุมา วิวัฒรางกูล
4โรงเรียนเกริกวิทยาลัย18/9 ถ.บางนา - ตราดบางโฉลงบางพลี สมุทรปราการ1054002-312524402-3125244นางสาวณภัทร มังคละพฤกษ์นางสาวณภัทร มังคละพฤกษ์นายเกริกก้อง มังคละพฤกษ์
5วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ6/9 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์บางพลีใหญ่บางพลี สมุทรปราการ1054002-385550902-3855509 นายเผ่าพงษ์สันติ์ แสงหิรัญนางศรัณยา แสงหิรัญนางศรัณยา แสงหิรัญ
6วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(บีดีไอ)46/7 หมู่ 12บางพลีใหญ่บางพลี สมุทรปราการ1054002-337382902-3373829นางสาวบรินดา จางขจรศักดิ์
7วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ27/5 หมู่ที่ 21 ถนนคลองอาเสี่ยต.บางพลีใหญ่อ.บางพลี สมุทรปราการ1054002-346-536102-346-5360ดร.ปฏิมา ประโยชน์อุดมกิจนายสุนทร ประโยชน์อุดมกิจดร.ปฏิมา ประโยชน์อุดมกิจ
8วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ120/20บางเสาธงบางเสาธง สมุทรปราการ1054002-705353602-7053530นายอำพัน ผันประเสริฐนายอำพัน ผันประเสริฐนายประยุทธ ผันประเสริฐ
9วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิงห์บุรีธรรมโชติบางพุทราเมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี16000036511907036511907ดร.พิชิต ตั้งพานิชวงศ์นางสาวจำปา พิมมาตย์นางละม้าย สิทธิพงษ์
10วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์14/5 หมู่ที่ 6ต.สวนใหญ่อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี1100002-967-505002-967-3932ดร.ณิชาภัทร จารุจินดาดร.กัณฐชา จารุจินดานางวรลักษณ์ ไชยเดชะ
11วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี25/1 หมู่ 6 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรีตลาดขวัญเมืองนนทบุรี นนทบุรี1100002-968-572202-968-3459นายสหัส เอกตระกูลนางวันเพ็ญ ศิริรัศมีวงศานายรชต กฤตธรรมวรรณ
12วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์20/29 ซอยวัดบัวขวัญ (งามวงศ์วาน 23) ถนนงามวงศ์วานต.บางเขนอ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี11000028352555 ต025919126คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุลคุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาดคุณวิเชียร เนียมน้อม
13วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ114 หมู่ 5 ซอย นนทบุรี 46 ถนนสนามบินน้ำท่่าทรายเมืองนนทบุรี นนทบุรี110000-25820-1110-2580-1111นางสาวรัชนีพร พุคยาภรณ์นางสาวรัชนีพร พุคยาภรณ์นางผาสุข เอี่ยมเพ็ชร์
14วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ41/1 หมู่ 14ต.บางม่วงอ.บางใหญ่ นนทบุรี11140029247601029247606นายชยุต จุลชาตนายชยุต จุลชาตนางสาวกาญจนา คำศิริ
15วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี9 หมู่ที่ 4 ซอยรัตนเพียร ถนนบางกรวย-ไทรน้อยต.โสนลอยอ.บางบัวทอง นนทบุรี11110025712690025717055นายวาชิต รัตนเพียรนายวาชิต รัตนเพียรนายวาชิต รัตนเพียร
16วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทอง91/2 ม.3ต.บางรักพัฒนาอ.บางบัวทอง นนทบุรี1111002 920-644002 920-8133นางประไพพรรณ เสมาเงิน
17วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ109/1 ถ.ภูมิเวทปากเกร็ดปากเกร็ด นนทบุรี11120029635051025796110นายภัทร วัฒนพฤกษานายพุฒิพงศ์ จันทร์อำไพนายพุฒิพงศ์ จันทร์อำไพ
18วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี54 ถ.รัตนาธิเบศร์ต.บางกระสออ.เมือง นนทบุรี11000025891133025899889นายประสาน ประวัติรุ่งเรืองนางประนอม วิโรจน์วรรณนายประสาน ประวัติรุ่งเรือง
19วิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรี100 ม.2 ต.บางรักน้อยอ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี110000816538211028042173นายภิญโญ ภิรมย์
20วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง16/3 ม.2ต.บางหลวงอ.เมือง ปทุมธานี1200002-581554802-9782844ผศ.ดร.ผจญ ขันธะชวนะผศ.ดร.ผจญ ขันธะชวนะนางสาวสุภาพร ชอบนิทัศน์
21วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี130 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์บ้านกลางเมือง ปทุมธานี12000029796720029796721นางชนากานต์ ยืนยงนายไตรรัตน์ ยืนยงนายจตุรงค์ เพชรสงครา
22โรงเรียนนภสรณัฐนนท์59 หมู่ 8คลองสามคลองหลวง ปทุมธานี12120021912965021912966ดร.ศิริพันธ์ เกตุไชโยนายณัฐวุฒิ เกตุไชโยดร.ศิริพันธ์ เกตุไชโย
23วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร36/2 หมู่ 11 ซอยไอยรา 5ต.คลองสองอ.คลองหลวง ปทุมธานี1212002-908239202-9082534นายนิเวศน์ อรุณรัตน์นางสาววรรษธาร กิตติภิญโญนายวิรัตน์ คันธารัตน์
24วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา21/23 หมู่ 2ต.ท่าวาสุกรีอ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา13000035321201-2035211303นายอัครพล พูลสวัสดิ์-นางทิพาพร สันติตรานนท์
25วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา94 หมู่ 6ต.ไผ่ลิงอ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา13000035-335873035-335873 น.ส.สมจิตร ศิริเสนานายสรวรรธ ศิริเสนาน.ส.สมจิตร ศิริเสนา
26วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา21/48 หมู่ 2ต.ท่าวาสุกรีอ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา13000035242247035243052นางมาลา ชูกิตติกุลนางกนกรัตน์ ศรีกล่ำนายอาทิตย์ ชูกิตติกุล
27โรงเรียนผดุงอาชีวะเสนา123/1สามกอเสนา พระนครศรีอยุธยา13110035-217154035-217154นายธิภัทร สุวานิชนายธิภัทร สุวานิชนางดารารัตน์ นิลกระ
28วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ91/1 หมู่ที่ 1 ถนนโรจนะธนูอุทัย พระนครศรีอยุธยา13000035-336-335035-213-942นายชาติชาย พุคยาภรณ์นางเยาวลักษณ์ เพ็งอิ่มนางสาววรเวียร์ ละมูลพันธ์
29วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี5/45 ม.3ต.ป่าตาลอ.เมือง ลพบุรี15000036-424345036420691นางสาวจื่อผิง ลิ้มทรงพรตนางสาวจื่อผิง ลิ้มทรงพรตนายจิตรเสน จุติมา
30วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี60/10 ม.3 ต.ป่าตาลอ.เมืองลพบุรี ลพบุรี15000036613475036413262นางศุภารมย์ จำเเดิมดร. อัครเดช จำเดิมดร. อัครเดช จำเดิม
31วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี60/10 ม.3 ต.ป่าตาลอ.เมืองลพบุรี ลพบุรี15000036613475036413262นางศุภารมย์ จำเเดิมดร. อัครเดช จำเดิมดร. อัครเดช จำเดิม
32วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้95/11เทศบาลเมืองเขาสามยอดเมือง ลพบุรี15000036412278036411857นายศิริชัย สุนาถวนิชย์กุลนายดุลย์ สุนาถวนิชย์กุลนางพรทิพย์ โพธิ์บัว
33วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี237ต.ทะเลชุบศรอ.เมือง ลพบุรี15000036412568,4036412828นายพงษ์พันธ์ วรพิพัฒน์นายพงษ์พันธ์ วรพิพัฒน์นางอุบล เขียนบรรจง
34วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล426/4 หมู่ 6ต.ลำนารายณ์อ.ชัยบาดาล ลพบุรี15130036630818036630818นายนิยม วรปัญญานางรัชนี มนูพิพัฒน์พงศ์นางรัชนี มนูพิพัฒน์พงศ์
35วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง555 หมู่ 2 หนองม่วงหนองม่วง ลพบุรี15170036-432266036-432265นางสาวพรพิมล อาสนะทองนายชัช เต่าสุวรรณนายธเนศ สิงห์สูง
36วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสิงห์บุรีธรรมโชติบางพุทราเมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี16000036511907036511907ดร.พิชิต ตั้งพานิชวงศ์นางสาวจำปา พิมมาตย์ดร.พิชิต ตั้งพานิชวงศ์
37วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท194 หมู่ 6บ้านกล้วยเมือง ชัยนาท17000056411508056420903นางสาวฐิติภรณ์ หวานใจนายธวัชชัย พิกุลแก้วนายธวัชชัย พิกุลแก้ว
38วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมันสระบุรี116/2 หมู่ 10ตาลเดี่ยวแก่งคอย สระบุรี18110036358311036358312ดร.มนูญ ชื่นชมดร.มนูญ ชื่นชมนางพร้อมพงษ์ ชื่นชม
39วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี90/2 ซอยสุขาภิบาล 3 ถนนมิตรภาพชำผักแพวแก่งคอย สระบุรี181100-3636-20210-3636-2010มูลนิธิบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยกิจกรรมทางศาสนา ผู้นายจรัญ กลับกลายนายสมศักดิ์ จันทร์ศิริ
40วิทยาลัยอาชีวศึกษาสยามภูมิ สระบุรี
41วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ314/8 หมู่ 5ต.บ้านสวนอ.เมืองชลบุรี ชลบุรี20000038-799851038-799853บาทหลวงวิศิษฎ์ วิเศษเธียรกุลบาทหลวงวิศิษฎ์ วิเศษเธียรกุลบาทหลวงวิศิษฎ์ วิเศษเธียรกุล
42วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ156/5 ซอยบ้านสวน-สุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิทต.บ้านสวนอ.เมืองชลบุรี ชลบุรี20000038285371038279455นายบำรุง ศิริมังคละน.ส.วริศรา ศิริมังคละนางกัลยา ผูกพัทธิ์
43วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี 60/9 หมู่ 4 ซ.สุขาภิบาล 11ต.หนองข้างคอกอ.เมืองชลบุรี ชลบุรี20000038-151089038-798557นางเอกเอื้อย แสงหิรัญนางเอกเอื้อย แสงหิรัญนางเยาวลักษณ์ อาลักษณสุวรรณ
44วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี695/11 ก.มะขามหย่งเมือง ชลบุรี20000038277777038287276นายเกรียงไกร พุคยาภรณ์นางเยาวลัักษณ์ เพ็งอิ่มนางสาวนฤมล เพ็ชรสุวรรณ
45วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ856ขต.บางปลาสร้อยอ.เมือง ชลบุรี20000038271558038271559ดร.สิทธิพงษ์ ภูมิภักดีพรรณดร.สิทธิพงษ์ ภูมิภักดีพรรณดร.พัชรี สร้อยสกุล
46วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี80/90 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิทต.เสม็ดอ.เมือง ชลบุรี20000038784681-4038783313ดร.อุไรวรรณ ตันประภัสร์นายไชยยศ ตันประภัสร์ดร.วรรณา ตันประภัสร์
47วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ478ต.มะขามหย่งอ.เมืองชลบุรี ชลบุรี20000038-270555038-270962นายวรศักดิ์ วัชรกำธรนายสง่า ธนสงวนวงศ์นางโสภี วัชรกำธร
48วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ89 หมู่8ต.หนองรีอ.เมือง จ.ชลบุรี ชลบุรี20000038379763038379763 eดร.มณีพรรณ เมธาประยูรนางสาวสุภาสินี เมธาประยูรนางนงลักษณ์ ก่อเกียรติวนิช
49วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการชลบุรี55/5 ม.1ต.หนองซ้ำซากอ.บ้านบึง ชลบุรี20170038379523038379523นายอำนวย อัครเดชเรืองศรีนางเสาวลักษณ์ อัครเดชเรืองศรีนายอำนวย อัครเดชเรืองศรี
50วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาบริหารธุรกิจ119 ม.5 ถ.พัทยา-นาเกลือต.นาเกลืออ.บางละมุง ชลบุรี20150038-423938038-423938นายนิวัตร หมดราคี
51วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาเทพประสิทธิ์หนองปรือบางละมุง ชลบุรี20150038-415611038-415606นายนิคม หมดราคีดร.มัลลิกา จันตะบุตรนายภัทรพล ปลงไสว
52วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ310/6 ม.6หนองปรือบางละมุง ชลบุรี20150038-411064038-414649สุนันท์ ประเสริฐสมสุรเดช ประเสริฐสมปิยะดี ประเสริฐสม
53วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ119 ม.5 ถ.พัทยา-นาเกลือต.นาเกลืออ.บางละมุง ชลบุรี20150038-423938038-423938นายนิคม หมดราคี
54วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)231 หมู่ 2 ต.หนองตำลึงอ.พานทอง ชลบุรี20160038206081038789093นายสมชาย งามวงษ์วานนายสุรพงษ์ เจริญบูลย์วิวัฒน์นายประเสริฐ กลิ่นชู
55วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง38/29ต.ทุ่งสุขลาอ.ศรีราชา ชลบุรี20230038490490038490492นางสาวแจ่มจันทร์ อินนิวัตร์นางสาวแจ่มจันทร์ อินนิวัตร์ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ
56วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง75/2 ม.10 ทุ่งสุขลาศรีราชา ชลบุรี20230038494066038494066ดร.ยงลักษณะ บุญจี๊ดนางสาวภาตะวัน บุญจี๊ดดร.สัมภาษณ์ บุญจี๊ด
57วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา12/19 หมู่ 2ต.ทุ่งสุขลาอ.ศรีราชา ชลบุรี20230038351785038352440ดร.สมาน บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์นายเขมวิทย์ บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์นางหนึ่งฤทัย อินทเศียร
58วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสัตหีบ175 หมู่ 9ต.นาจอมเทียนอ.สัตหีบ ชลบุรี20250038237718038235093นายยศ นัยประยูรนายศิริชัย คุรุเสถียรนายศิริชัย คุรุเสถียร
59วิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ133/5 หมู่ 8ต.บางเสร่อ.สัตหีบ ชลบุรี20250038 - 73759038 - 73759ดร.นิวัตร หมดราคี
60วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค134/1 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ซ.วัดประชุมคงคาต.บางละมุงอ.บางละมุง ชลบุรี20150038-234343038-234343นายสุชาติ วงศ์พิพันธ์นายสุชาติ วงศ์พิพันธ์นายสุชาติ วงศ์พิพันธ์
61วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา297/1-5 ม.6 ถนนสุขุมวิท นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี20150 0-3842-21260-3841-1802ดร.กำพล ตั้งเอกชัยนางนาตยา ตั้งเอกชัยดร.กำพล ตั้งเอกชัย
62วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ111 หมู่ 2บางพระศรีราชา ชลบุรี201100-3834-21110-3834-1888นายสิทธิพงษ์ ภูมิภักดีพรรณนายสิทธิพงษ์ ภูมิภักดีพรรณนายสิทธิพงษ์ ภูมิภักดีพรรณ
63วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย79/4 ม.4บึงศรีราชา ชลบุรี20230091-1199251038-042049นางปิยวรรณ แท่นสุวรรณ์นางปิยวรรณ แท่นสุวรรณ์นายเฉลิมวุฒิ แท่นสุวรรณ์
64วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี231/2 หมู่2หนองตำลึงพานทอง ชลบุรี20160038-206081-038-789093นายธำรงค์ สุขสวัสดิ์นางอัฌชา อรุณงามวงศ์นางสาวอัมพร อุนทสูรย์
65วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ77/1 ถ.จันทอุดมต.เชิงเนินอ.เมือง ระยอง21000038-861568038-861569ดร.วรเทพ ภูมิภักดีพรรณดร.รักชนก แสวงกาญจน์นายไพศาล เชาวน์ดี
66วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี309ต.เชิงเนินอ.เมือง ระยอง21000038-022835-038-022835-ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงษ์ช่วงนายเกียรติศักดิ์ บุญกล่อมนายรุ่งนิรัญ เที่ยงธรรม
67วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง299/1 ม.5 ถ.สุขุมวิทต.เชิงเนินอ.เมืองระยอง ระยอง21000038022845038022845นายเผ่าพงษ์สันติ์ แสงหิรัญนายเผ่าพงษ์สันติ์ แสงหิรัญนายเผ่าพงษ์สันติ์ แสงหิรัญ
68วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช171/5 ม. 4ต.สำนักท้อนอ.บ้านฉาง ระยอง21130038-030-442038-030443นางสมศรี มาลีเวชนายศิริศักดิ์ มาลีเวชนายศิริศักดิ์ มาลีเวช
69วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ111/7 หมู่ 3ต.บ้านฉางอ.บ้านฉาง ระยอง21130038604741-2038604741-2ดร.มัลลิกา จันตะบุตรดร.มัลลิกา จันตะบุตรนางอุทุมพร บุญญา
70วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ10/8 ซ.สุนทรภู่ 4ต.วังหว้าอ.แกลง ระยอง21110038-026400038-026401นายปราโมทย์ กล้าหาญนางสุพรณิกา ทิพพศรี กล้าหาญนางสุพรณิกา ทิพพศรี กล้าหาญ
71วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี594ปะตงสอยดาว จันทบุรี22180039421218039421219นายสมาน บุญจิตสิทธิ์ศํกดิ์นางปฤษณา บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์นายประพันธิ์ แจ้งสว่าง
72วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ79 หมู่4ปัถวีมะขาม จันทบุรี221500852839594039389555นายธัญกาญจน์ อัครเดชเดชานางสาวหทัยทิพย์ นิลพงษ์นางกัลยกร ตะคุณนะ
73วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์199 หมู่ 3ต.บางกะจะอ.เมือง จันทบุรี22000039391666039391698นายชุมพล พิมเสนนายสุนันท์ เทพศรีนายอรัญ ศรีประทุม
74วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ44 ถนนสรรค์ประศาสน์หน้าเมืองเมือง ฉะเชิงเทรา24000038-511074038-515308นางสาวพรวิจิตร วรศิลป์นางสาวพรวิจิตร วรศิลป์นางสาวพรวิจิตร วรศิลป์
75วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา3/48 ซ.5 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ต.หน้าเมืองอ.เมือง ฉะเชิงเทรา24000038-512426038-512426ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์0นายไชยา ระกาศรี
76วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า25 ม.7 ถ.สุวินทวงศ์ (กม.66)ต.คลองนครเนื่องเขตอ.เมือง ฉะเชิงเทรา24000038-092103-038-092118นายมนัส ดาวมณีนายวิชัย สุวรรณกำเนิดนายชนินทร์ ปิ่นทอง
77วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการฉะเชิงเทรา3/20หน้าเมืองเมือง ฉะเชิงเทรา24000038-516-024038-516-022นางเนาวรัตน์ เมืองนาโพธิ์นายพิชิต เมืองนาโพธิ์นางสาวณัฎฐวี ทองวิไลกุล
78วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ1/425 หมู่ 14 ซอย 7/3ต.บางวัวอ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา24130038-538-809038-538-810นายวรศักดิ์ วัชรกำธรนางโสภี วัชรกำธรนางสาวกรองแก้ว เต๊กสงวน
79วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์99/9หนองตีนนกบ้านโพธ์ ฉะเชิงเทรา241400958581053038587296นางสาวนิธิดา บุรณจันทร์ดร.คุณาวุธ บุญมากนางสาวนิธิดา บุรณจันทร์
80วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม45/3 หมู่ที่ 1แสนภูดาษบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา24140038090620038090621นายตวันเทพ มีวงศ์อุโฆษนายเกษม มีวงศ์อุโฆษนางสาวปทิตตา บุญนาค
81วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี97ต.หน้าเมืองอ.เมือง ปราจีนบุรี25000037211401037200690นายสุชาติ วรมานะกุลนายนพดล วรมานะกุลนางกนกพร วรมานะกุล วอง
82วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี303 หมู่ 11กบินทร์กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี25110037-480867037-480866ดร.สฤษดิ์ บุตรเนียรนายกฤษณ์ บุตรเนียรนายกฤษณ์ บุตรเนียร
83วิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี49 ถนนริมน้ำต.กบินทร์อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี25110037 480922037 480929นางสาว พรพิมล ศรีมณีนางสาว พรพิมล ศรีมณีนายสิทธิศักดิ์ พวงปรึก
84วิทยาลัยเทคโนโลยีนครกบินทร์295เมืองเก่ากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี25240037-218963037218963นางสมรัก เปล่งปลั่งพลตรีวิชัยร่มสงฆ์นายอัษฏางค์ ลารินทา
85วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ข4-389ต.นครนายกอ.เมือง นครนายก260000886553553037321246นายวีระ สูญยี่ขันธ์นางพัชรินทร์ สูญยี่ขันธ์นายวีระ สูญยี่ขันธ์
86วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกข4-196/6ต.นครนายกอ.เมืองนครนายก นครนายก26000037311691037313504ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์ดร.เจษฏากร ศุขวัฒน์ดร.ภาชินี ดงดินอ่อน
87วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและพาณิชยศาสตร์99/1 หมู่3ศรีนาวาเมืองนครนายก นครนายก260000928257194-พระมหาสิริวัฒนา สิริวัชรวรกุลนายศศิณัฐ มารศรีนายจติพล แก้วคำ
88โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี888 หมู่2ท่าเกษมเมืองสระแก้ว สระแก้ว27000037-447322037-447320ดร.ชนากานต์ ยืนยงผศ.ดร.ไตรรัตนื ยืนยงนายสมพร ฉลวย
89วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ150ต.หน้าเมืองอ.เมือง ราชบุรี70000032321447 032321447ต่อาจารย์พงศ์พิบูล ศุกระมูลอาจารย์พงศ์พิบูล ศุกระมูลอาจารย์พงศ์พิบูล ศุกระมูล
90วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี80/28ต.หน้าเมืองอ.เมืองราชบุรี ราชบุรี70000032-338793,032-314767บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์นายมนัส วงศ์ประดู่นายมนัส วงศ์ประดู่
91วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค197 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษมต.โคกหม้ออ.เมือง ราชบุรี70000032-321337,032-325761บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์นายมนัส วงศืประดู่บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์
92วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจเลขที่ 1 ถนนราษฎร์ร่วมใจตำบลบ้านโป่งอำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี70110032211955032201573นายเจริญ พัฒนวงศ์ไทยนางสาวสุภาพร สำเภาเงินนายธนาชัย ภู่มาตร
93วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง108 หมู่ 3ต.หนองอ้ออ.บ้านโป่ง ราชบุรี70110032-211933032-221993บาทหลวงพรจิต พูลวิทยกิจบาทหลวงพรจิต พูลวิทยกิจบาทหลวงชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร
94วิทยาลัยเทคโนโลยีกาญจนบุรี กาญจนบุรี
95วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี กาญจนบุรี
96วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี293/2ต.วังขนายอ.ท่าม่วง กาญจนบุรี71110034-647518-นางภัทราภรณ์ แสงหิรัญนางภัทราภรณ์ แสงหิรัญนายเอกมล แสงหิรัญ
97วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ209 ถนนประชาธิปไตยต.ท่าพี่เลี้ยงอ.เมืองฯ สุพรรณบุรี72000035522152035500850นายเศรษฐพล ไกรคุณาศัยนางจุฑามณี ไกรคุณาศัยนายเศรษฐพล ไกรคุณาศัย
98วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม80ต.พระประโทนอ.เมือง นครปฐม73000034211867034211867นางมนัสวี เกิดสินนายอภินันท์ เหงี่ยมสง่านางมนัสวี เกิดสิน
99โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี1/1 หมู่ 3ห้วยจรเข้เมือง นครปฐม73000034-250123034284322นางอารยา คำพุูแก้วนางราณี หนูนันนางราณี หนูนัน
100วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม80ต.พระประโทนอ.เมือง นครปฐม730000868141562,034211868-9นายชโนทัย เหงี่ยมสง่า่นายอภินันท์ เหงี่ยมสง่านายชโนทัย เหงี่ยมสง่า
101วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ235ต.สระกะเทียมอ.เมือง นครปฐม73000034-200385034-200385 นายพิรุฬห์ พัฒนวงศ์ไทยนายพัฒนพงษ์ พัฒนวงศ์ไทยนางสาวพรทิภา อุ่นจัตตุรพร
102วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ97/1 หมู่ 3 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน นครปฐม73110034-311263034-222392นายสันติ เย็นสบายนางพัชรภร ลือวิมลนางสาวเครือวัลย์ เผ่าผึ้ง
103โรงเรียนภัทรนุสรณ์ นครปฐม
104วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี199/2ธงชัยเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี76000032425393, 032402120นางสาวอภิรัตน์ บัวมณีนายนิพนธ์ บัวมณีนางอารี ศรีสม
105โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจนท์ชะอำ849/18 ถ.เพชรเกษม(ไทยย้อย)ชะอำชะอำ เพชรบุรี76120032 508136-032 451275นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์นายสุนิล เวราโกดานายสุนิล เวราโกดา
106โรงเรียนพณิชยการหัวหิน30/1 อาคารอำนวยการ ถนนเพชรเกษม ต.หัวหินอ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์77110032-547083-032-520774นายชนะการณ์ ออสุวรรณนางสาวอิสรียา ออสุวรรณนางอัจฉรียา ออสุวรรณ
107วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์14 ถนนเพชรเกษมต.ตำบลคลองวาฬ อ.อำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์77000032-810151032-810152นางสาวนงนุช พุทธคุณบวรนางสาวนงนุช พุทธคุณบวรนายสมชาย ทิพย์ประเสริฐสุข

สีแดงคือสถานศึกษาที่ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมรายปี 2561